Tarieven

In de praktijk zal er een kennismakingsgesprek plaatsvinden waaraan geen kosten zijn verbonden. In het vervolgtraject hanteren wij een tarief van 47,50 euro per uur. Wij kijken graag met u mee wat de mogelijkheden zijn en kunnen u op basis daarvan een juiste offerte doen toekomen.

Financiering kan plaatsvinden uit de volgende bronnen:

– zorgarrangementen vanuit uw gemeente

– persoons gebonden budget vanuit de WMO

– particuliere gelden