Visie

Een van de grondbeginselen van mindfulness is waarnemen zoals het is. Onze visie is dat mindfulness over het dagelijks leven gaat. Dat is ons uitgangspunt; jouw karakter is het hulpmiddel om beperkingen in het dagelijks leven te bestrijden.

Mindfulness staat voor gebalanceerde aanwezigheid. Balans in het spanningsveld tussen uitersten. Bijvoorbeeld tussen actie en ontspanning. Mindful aanwezig zijn, betekent beseffen dat alles continu verandert. Als men dit weet en kan toepassen in het leven, dan merkt men dat emoties komen en gaan, net als gedachtes en gebeurtenissen.

Wat?

Technisch betekent het dat men naar binnen kijkt i.p.v. naar buiten. Dit is echter best lastig en het is erg fijn en belangrijk om hierin op weg geholpen te worden. Hulp die geboden wordt om de emoties, de pijn en de onrust die er heersen precies zo te ervaren zoals ze zijn. Zonder automatisch een oordeel te vellen.

Waarom?

Hoe beter men in staat is om zichzelf te hanteren, hoe interessanter het leven wordt. Hoe meer er van iemand aanwezig mag zijn, hoe voller men het leven gaat ervaren. Als men zichzelf en bijbehorende gevoelens en gedachten accepteert zoals het zich voort doet, dat wil zeggen in geen enkel opzicht oordelend aanwezig zijn, dan zullen klachten zich anders manifesteren. Onrust, pijn en emotionele disharmonie kunnen effectief bestreden worden.

Hoe dan?

Een van de wijsheden van je lijf is dat alles continu verandert, en niets blijvend is. We helpen dit besef te laten groeien door te oefenen in het waarnemen van fysieke kenmerken. Het lichaam is wijs en is een toegangspoort tot de wereld. We kunnen kijken naar een probleem en er een oplossing voor zoeken. We kunnen een problematische situatie ook als gegeven en als uitgangspunt nemen voor verder onderzoek. Dan is het feit dat een kind ADHD gediagnosticeerd is niet langer het eindoordeel, maar het begin van een daadwerkelijk ervaren van zichzelf. Dit klinkt misschien romantisch, maar wat er nu meestal gebeurt, is dat kinderen in een hoek gezet worden, en niet meer mee kunnen doen, of als probleemkinderen behandeld worden. Dit terwijl het vaak juist om gevoelige, wijze en interessante mensen gaat. Het vraagstuk hoe je zowel handvatten kunt vinden voor de omgang met ‘de ziekte’ als ruimte kunt geven aan de ontwikkeling is waar wij ons mee bezig houden.

  • Voor kinderen werken wij met beelden en oefeningen die aansluiten bij de belevingswereld en de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt.

  • Elk moment is nieuw. Steeds opnieuw kun je ervoor kiezen om je open te stellen, je te concentreren, te laten helpen.

  • Je lichaam als anker. Leer je lichaam vertrouwen, luisteren naar signalen, gebruik je ademhaling om aanwezig te blijven.

  • Jij bent de enige die weet wat je te doen staat, wij helpen je hiernaar te luisteren en te handelen.

  • We maken afspraken omtrent frequentie, kosten, werkvormen en verantwoordelijkheden die we in een contract vastleggen. Deze vormt de basis van de samenwerking.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *